Forum för naturkatastrofer 2014

Naturolyckor och klimatanpassning 
– forskning möter praktik

Inbjudan

  • Vilken kunskap behövs i Sverige för hantering av naturolyckor, naturkatastrofer och samhällets klimatanpassning?
  • På vilket sätt kan forskning bidra?
  • Hur kan vi dra nytta av internationella samarbetsprojekt?

För tredje året i rad arrangerades Forum för naturkatastrofer. Det är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat.

I år utökades forumet med en andra dag där vi satte Sverige i ett internationellt perspektiv. Under två heldagar varvades presentationer av aktuella forskningsresultat, myndighetsuppdrag och utvecklingsprojekt inom näringslivet med nätverkande och samtal i mindre grupper samt mingel på utställningsytan.

Tillsammans identifierade och diskuterade vi möjligheter och utmaningar i Sverige, idag och i framtiden.

Forum vänder sig till beslutsfattare och praktiker vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander. I målgruppen ingår också politiskt förtroendevalda på lokal, regional och central nivå i Sverige.

Forum arrangerades på Försvarshögskolan i Stockholm den 18—19 november 2014 av CNDS, myndighetsnätverket Nationell plattform för arbete med naturolyckor som drivs av MSB, MSB:s Enhet för inriktning av forskning samt Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.