Forum för naturkatastrofer 2013

Samverkan – för bättre effekt i samhället

Samverkan mellan forskare, näringsliv och praktiker på alla nivåer är en förutsättning för att vi ska kunna möta utmaningarna med naturolyckor och naturkatastrofer på ett effektivt sätt. Forum för naturkatastrofer är i sig en viktig samverkansaktivitet inom CNDS och under årets forum stod också samverkan – för bättre effekt i samhället, som det övergripande temat.

2013 års Forum hölls den 16 oktober på Försvarshögskolan i Stockholm och under dagen samlades runt 80 deltagare från akademi, myndigheter och näringsliv för att lyssna på föredrag, nätverka och delta i gruppdiskussioner. Årets Forum samarrangerades av CNDS och Nationell plattform för arbete med naturolyckor. Åke Svensson från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som också är koordinator för Nationell plattform var dagens moderator.

Presentationer

Under eftermiddagen samlades deltagarna i en timmes fördjupande gruppdiskussion där de under guidning av Forums arrangörer fick möjligheten att fundera vidare på vad samverkan innebär i ens egen roll och organisation och hur denna kan utvecklas och bli bättre.

Bilder

Dagen bjöd på föredrag där forskare och praktiker gav sin bild av hur arbetet med katastrofriskreducering sker idag på olika nivåer i Sverige och också hur vi kan arbeta vidare för att skapa bättre beslutsunderlag för framtidens katastrofriskreducering.

Mellan föreläsningspassen nätverkades det i Forums utställningsyta där deltagarna också fick en bild av bredden och djupet på den forskning som bedrivs inom CNDS genom  posterutställningen där doktorander från CNDS forskarskola presenterade sin forskning. 

Länkar