Centrum för naturkatastrofslära

Forum för naturkatastrofer

Forum för naturkatastrofer är en återkommande mötesplats som arrangeras av CNDS för aktörer som är intresserade av att minska riskerna för och konsekvenserna av naturkatastrofer och naturolyckor. Syftet är att stärka kunskapsutbyte, dialog och förbättra kontakter mellan akademiker, praktiker och beslutsfattare som arbetar med frågorna och det långsiktiga målet är att skapa en bestående arena för kunskapsutbyte inom naturkatastrofforskningen i Sverige.

Forum vänder sig till beslutsfattare och praktiker vid svenska företag, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer samt forskare och doktorander verksamma inom naturkatastrofforskning i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. I målgruppen ingår också politiskt förtroendevalda på lokal, regional och central nivå i Sverige.