Centrum för naturkatastrofslära

CNDS organisation

CNDS har en organisation som skall säkerställa samverkan mellan de ingående enheterna vid de tre lärosätena:

Föreståndare
CNDS styrs av en föreståndare och en styrelse. Föreståndaren har ansvar för den dagliga driften. Giuliano Di Baldassarre (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) är föreståndare och Klas Hjort (Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet) är stf föreståndare.

CNDS styrelse
I styrelsen sitter rektorsrepresentanter från de tre lärosätena som ingår i CNDS, en doktorandrepresentant samt en representant från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som representerar samhällsintressenter.

 • Fredrik Bynander (ordförande), Försvarshögskolan
 • Mikael Granberg, Karlstads universitet
 • Bodil Lundberg, MSB
 • Johanna Mård, Uppsala universitet
 • Charles Parker (vice ordförande), Uppsala universitet
 • Anna Rutgersson, Uppsala universitet
 • Maximilian Wanner, (doktorandrepresentant), Uppsala universitet

Ledningsgrupp

 • Cecilia Albin, Uppsala universitet
 • Steffi Burchardt, Uppsala universitet
 • Giuliano Di Baldassarre (föreståndare), Uppsala universitet
 • Klas Hjort (stf föreståndare), Uppsala universitet
 • Johanna Mård, Uppsala universitet
 • Daniel Nohrstedt (forskningskoordinator), Uppsala universitet
 • Lars Nyberg, Karlstad universitet
 • Monika Rydstedt Nyman, Karlstads universitet
 • Stephanie Young, Försvarshögskolan

Kommunikationsgrupp

 • Frederike Albrecht, Uppsala universitet
 • Giuliano Di Baldassarre, Uppsala universitet
 • Emelie Hindersson (kommunikationsansvarig), Karlstads universitet
 • Johanna Mård, Uppsala universitet
 • Stephanie Young, Försvarshögskolan