H.M Konungen Carl XVI Gustaf besöker Risklab, Karlstads universitet

2017-11-06

The royal visit began with a presentation, for H.M. King Carl XVI Gustaf and the other guests, on climate-related risks and society's management of them by Mikael Granberg and Lars Nyberg from the Centre for Climate and Safety (CCS), Karlstad University and CNDS Fellows.

Under besöket ges en presentation om klimatrisker och samhällets hantering av Mikael Granberg och Lars Nyberg vid Centrum för klimat och säkerhet samt några andra CNDS forskare. Besöket hålls i Risklab, en mötesplats som används i kommunikation och kunskapsspridning av komplexa frågor på ett sätt som stimulerar till diskussioner och gemensamt lärande. Besökarna kommer att få information om pedagogiska verktygen Riskköping- ett samhällsbyggnadsspel där deltagarna får uppdrag att bygga en hållbar och säker stad, samt att testa på det pedagogiska verktyget Floodville- ett översvämningsspel där deltagarna får i uppdrag att skydda stadens kritiska punkter från översvämning. Hedersgästen Hans Majestät Konungen tillsammans med landshövdingen och rektor kommer att, tillsammans skolbarn, bjudas in att delta i ”expertgruppen” som ska skydda Floodville från översvämning genom att bygga vallar av modellera.

”Vi ser det här som ett betydelsefullt tillfälle att nå ut med vår forskning och kunskap om klimatrelaterade risker. Vi vill gärna visa upp våra metoder att arbeta med kommunikation och kunskapsspridning av komplexa frågor på ett sätt som stimulerar till diskussioner och gemensamt lärande. Att få mer kunskap om hur vi ska hantera och förstå för klimatrelaterade risker är ett mycket prioriterat forskningsfält såväl lokalt som globalt på grund av klimatförändringar och ökad sårbarhet på grund av hur vi lever och bor.”   

Kontaktuppgifter
För frågor relaterade till centrumets verksamhet samt forskning:
Mikael Granberg, tel. 072-3056467

För frågor om Risklab samt pedagogiska verktyg:
Emelie Hindersson, tel. 070-4322361