CNDS har ett nytt engelskt namn

2017-09-23

CNDS har ett nytt engelskt namn. Under årsmötet Annual Assembly 2017 fattade CNDS forskare och CNDS styrelse ett enhälligt beslut att ändra engelska namnet till "Centre of Natural Hazards and Disaster Science". Centrumet behåller sin akronym och svenska namn. Det nya engelska namnet återspeglar forskningscentrumets åsikter om debatten kring användandet av begreppet "natural disaster" och representerar centrumets forskning som alltid har lyft fram att katastrofrisk omfattar naturhändelser och social sårbarhet.

Vi rekommenderar Korbinian Breinls och Ilan Kelmans föreläsningar för mer information om debatten kring "natural disasters".