Centrum för naturkatastrofslära

CNDS har ett nytt engelskt namn

2017-09-23

CNDS har ett nytt engelskt namn. Under årsmötet Annual Assembly 2017 fattade CNDS forskare och CNDS Board ett enhelligt beslut att ändra engelska namnet till "Centre of Natural Hazards and Disaster Science". Centrummet behåller akronymen och svenska namnet. Det nya engelska namnet återspeglar forskningscentrummet åsikter om debatten kring användandet av begreppet "natural disaster" och representerar centrummets forskning som alltid har lyft fram att katastrofrisk omfattar naturhändelser och social sårbarhet.

Vi rekommenderar Korbinian Breinls och Ilan Kelmans föreläsningar för mer information om debatten kring "natural disasters".