Sara Bondesson: Politiskt producerade katastrofer drabbar världen; Mänsklig Säkerhet

2017-09-15

Rapporter från Indien, Bangladesh och USA om kraftiga orkaner och översvämningar har fyllt medierna de senaste veckorna. Men vad är orsakerna bakom dessa katastrofer? Sara Bondesson pekar i en artikel på Mänsklig Säkerhet på den roll som bakomliggande politiska beslut spelar.