Tack för medverkan vid CNDS internat

2017-08-27

Tack för medverkan vid vår årliga CNDS internat och för ert aktivt deltagande under gruppdiskussioner om bl.a. den tvärvetenskapliga forskningsplanen, publikationsstrategier och CNDS nätverk.