Helena Hermansson disputerar

2017-06-08

Den 8 juni disputerade CNDS doktorand Helena Hermansson. Hon försvarade sin avhandling: Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey.