Sara Bondesson disputerar

2017-05-19

Den 19 maj disputerade CNDS doktorand Sara Bondesson. Hon försvarade sin avhandling: "Vulnerability and Power - Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy".

Sara Bondesson under disputationen och med CNDS föreståndaren Giuliano Di Baldassarre