Sara Bondesson har spikat sin avhandling

2017-04-28

Idag har CNDS doktorand Sara Bondesson spikat sin avhandling "Vulnerability and Power - Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy" vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.