CNDS-doktorander promoveras

2017-01-30

Fyra CNDS-doktorander promoverades den 27 januari 2017.

Foto: Börje Dahrén

Adam Dingwell (Institutionen för geovetenskaper), Zahra Atena Khaji (Institutionen för teknikvetenskaper), Marc Girons Lopez (Institutionen för geovetenskaper) och Viveca Norén (Institutionen för geovetenskaper) deltog alla under den högtidliga promotionsakten i Uppsala domkyrkan där de fick ta emot lagerkrans och diplom. Stort grattis!