CNDS får fortsatt finansiering

2016-12-05

Den 2016-11-28 presenterades regeringens proposition (”forskningsproppen”) 2016/17:50 ’Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft’ däri vi kan läsa att regeringen anser att satsningen på strategiska forsknings-områden, däribland CNDS, bör fortsätta i fem år och att de avser att initiera en utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden efter dessa fem år.