Fyra doktorander inom CNDS disputerar under november

2016-10-31

Även under november månad kommer fyra doktorander inom CNDS att disputera; Jon Olauson, Zeinab Jeddi, Adam Dingwell och Tito Maldonado.

Jon Olauson (Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet) disputerar fredag den 4 november kl. 09:15 i Polhemsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala. Titel på avhandlingen är Modelling Wind Power for Grid Integration Studies.

Zeinab Jeddi (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar torsdag den 10 novemver kl. 09:00 i Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala. Titel på avhandlingen är Seismological Investigation of Katla Volcanic System (Iceland): 3D Velocity Structure and Overall Seismicity Pattern.

Adam Dingwell (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 17 november kl. 10:00 i Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala. Titel på avhandlingen är Dispersion modelling of volcanic emissions.

Tito Maldonado (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 25 november kl. 10:00 i Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala. Titel på avhandlingen är Inter-annual variability of rainfall in Central America: Connection with global and regional climate modulators.