Tack för medverkan vid 2016 års Forum för naturkatastrofer

2016-10-26

Forum för naturkatastrofer arrangerades i år för fjärde gången och belyste naturhändelsers effekter på samhället och individen, men också hur såväl samhället som individen kan minska sin sårbarhet. Vilka insikter och vilken kunskap behöver vi för att begränsa konsekvenserna av naturkatastrofer? Hur bygger vi upp samhällets förmåga till återhämtning?

Vid konferensen medverkade ca 180 deltagare; bland annat forskare, myndigheter, kommuner, länsstyrelser som såväl privata aktörer. Forum organiserades av CNDS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och ägde rum den 25 oktober 2016 på konferenslokal 7A, Odengatan 65, Stockholm.

Läs mer om Forum 2016