Centrum för naturkatastrofslära

Exkursion om Naturrisker i Mellansverige

Välkomna att delta i en tvådagarsexkursion 12-13 oktober 2017. Exkursionen utgår med buss från Karlstad på morgonen den 12 oktober. Dag två besöker vi brandområdet i norra Västmanland. Exkursionen inriktar sig till forskare och praktiker inom områdena klimat och miljö, riskhantering, samhällsplanering m.m. 

Ytterligare information