CNDS Forskare inom teknikvetenskaper

Forskare

Bergkvist, Mikael
Universitetslektor
Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
Mikael.Bergkvist@angstrom.uu.se

Göteman, Malin
Docent
Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
Malin.Goteman@angstrom.uu.se

Hjort, Klas
Professor
Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
Klas.Hjort@angstrom.uu.se

Israelsson, Sven
Professor emer.
Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
Sven.Israelsson@angstrom.uu.se

Klintberg, Lena
Forskare
Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
Lena.Klintberg@angstrom.uu.se

Doktorander

Sjökvist, Linnea
Doktorand
Institutionen för teknikvetenskaper Uppsala universitet
Linnea.Sjokvist@angstrom.uu.se

Disputerade

Conde, Alexander Vladimir
Radio- och rymdvetenskap

Khaji, Zahra
Teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Olauson, Jon
Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära