CNDS Forskare inom samhällsvetenskap

Forskare

Albin, Cecilia
Professor
Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Cecilia.Albin@pcr.uu.se

Baez Ullberg, Susann
Senioranalytiker, postdoktor
CRISMART, Försvarshögskolan
Susann.Baez.Ullberg@fhs.se

Bynander, Fredrik
Docent
CRISMART, Försvarshögskolan
Fredrik.Bynander@fhs.se

Granberg, Mikael
Professor
Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet
Mikael.Granberg@kau.se

Johansson, Magnus
Universitetslektor
Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet
Magnus.Johansson@kau.se

Nohrstedt, Daniel
Universitetslektor
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Daniel.Nohrstedt@statsvet.uu.se

Parker, Charles
Universitetslektor
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Charles.Parker@statsvet.uu.se

Sundelius, Bengt
Professor
CRISMART, Försvarshögskolan
Bengt.Sundelius@fhs.se

Uba, Katrin
Biträdande universitetslektor
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Katrin.Uba@statsvet.uu.se

Vernby, Kåre
Biträdande lektor
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Kare.Vernby@statsvet.uu.se

Wamsler, Christine
Professor
LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
Christine.Wamsler@lucsus.lu.se

Öberg, PerOla
Professor
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
PerOla.Oberg@statsvet.uu.se

Doktorander

Andrén, Rasmus
Doktorand
Försvarshögskolan
Rasmus.Andren@fhs.se

Koivisto, Jenni
Doktorand
Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet
Jenni.Koivisto@kau.se

Persson, Erik
Doktorand
Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet
Erik.Persson@kau.se

Rydstedt Nyman, Monika
Doktorand
Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet
Monika.Nyman@kau.se

Wanner, Maximilian
Doktorand
Department of Government, Uppsala University
Maximilian.Wanner@statsvet.uu.se

Disputerade

Albrecht, Frederike
Statskunskap

Bondesson, Sara
Statskunskap

Eriksson, Lina
Statskunskap

Hermansson, Helena
Statskunskap

von Uexkull, Nina
Freds- och konfliktforskning

Walch, Colin
Freds- och konfliktforskning