Centrum för naturkatastrofslära

Utlysning av doktorand- och postdoktor-anställningar vid CNDS

Nya möjligheter att studera och arbeta vid CNDS kommer att utlysas under de närmaste veckorna. Länkar till lediga positioner för nya doktorander och postdoktorer kommer att publiceras löpande här när de är tillgängliga.

Doktorandplats, Försvarshögskolan

Doktorandplats inom statskunskap och krishantering “The consequences of resilience policies for individuals and society” vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan. Ansökningsprocessen påbörjar inom kort.

Doktorand- och postdoktorplatser, Uppsala universitet

  • Doktorand med fokus på naturkatastrofer och klimatförändring vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat)

  • Postdoktor med inriktning mot "Vulkaniskt inducerade katastrofala jordskred: fluiders kretslopp ur ett planertärt perspektiv" vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat).

  • Doktorandplats i "Miljöanalys med fokus på samhällseffekter av torka och översvämningar" vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorandplats i "Overlevnad och riskreduktion för havsbaserade förnybara energisystem" vid institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorandplats i "Högtrycksmikroflödessystem för vattenanalys vid översvämningar" vid institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorandplats i Meteorologi med inriktning mot extremväder i kustzoner vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorandplats i Geofysik "Jordbävningsrisker i områden med låg seismicitet orsakad av naturliga och inducerade jordskalv" vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorand med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorand i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

Projektkoordinator för CNDS, Uppsala universitet

CNDS utlyser också en tjänst som projektkoordinator för CNDS, placerad vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)