Utlysning av doktorand- och postdoktor-anställningar vid CNDS

Nya möjligheter att studera och arbeta vid CNDS utlysas här. Länkar till lediga och tillsatta positioner för doktorander och postdoktorer uppdateras löpande.

Doktorand- och postdoktorplatser, Uppsala universitet

  • Doktorand med fokus på naturkatastrofer och klimatförändring vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat)

  • Postdoktor med inriktning mot "Vulkaniskt inducerade katastrofala jordskred: fluiders kretslopp ur ett planertärt perspektiv" vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat).

  • Doktorandplats i "Miljöanalys med fokus på samhällseffekter av torka och översvämningar" vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorandplats i "Overlevnad och riskreduktion för havsbaserade förnybara energisystem" vid institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorandplats i "Högtrycksmikroflödessystem för vattenanalys vid översvämningar" vid institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorandplats i Meteorologi med inriktning mot extremväder i kustzoner vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorandplats i Geofysik "Jordbävningsrisker i områden med låg seismicitet orsakad av naturliga och inducerade jordskalv" vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorand med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

  • Doktorand i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. (Sista ansökningsdatum har passerat.)