Till CNDS förstasida

Nyheter

2016-11-15
Seminarium om naturkatastrofer och extrema hydrometeorologiska händelser

Onsdagen den 23 november 2016 anordnas ett seminarium om naturkatastrofer och extrema hydrometeorologiska händelser på institutionen för geovetenskaper.


2016-10-31
Fyra doktorander inom CNDS disputerar under november

Även under november månad kommer fyra doktorander inom CNDS att disputera; Jon Olauson, Zeinab Jeddi, Adam Dingwell och Tito Maldonado.


2016-10-26
Tack för medverkan vid 2016 års Forum för naturkatastrofer

Forum för naturkatastrofer arrangerades i år för fjärde gången och belyste naturhändelsers effekter på samhället och individen, men också hur såväl samhället som individen kan minska sin sårbarhet.


 

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

Gudrun