Till CNDS förstasida

Nyheter

2014-06-13
Högskoleföreningens pris till CNDS-forskare

Susann Ullberg har tilldelats Högskoleföreningen pris för bästa avhandling 2013 inom Samhällsvetenskapliga fakulteten för hennes avhandling ”Watermarks: Urban flooding and Memoryscape in Argentina”.


2014-06-10
Välkommen till CNDS-akademin den 12 juni 2014

Den 12 juni är det dags för nästa CNDS-akademi. Den kommer i stort att ägnas åt delrapporteringar från tre av våra doktorander. Akademin äger rum på Försvarshögskolan i Stockholm.

2014-05-15
Studentarbete om CNDS

Studenter på Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala Universitet har skrivit ett projektarbete om CNDS och dess organisation. Syftet med studien har varit att undersöka hur det tvärvetenskapliga angreppssättet fungerar i praktiken samt hur forskningens resultat påverkas av att forskningen är näringslivsrelaterad.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

Forum för naturkatastrofer 2014

Inbjudan Forum 2014

När: Den 18 – 19 november
Var: På Försvarshögskolan i Stockholm