Till CNDS förstasida

Nyheter

2015-04-24
CNDS-forskare deltar i Konferens Klimat & Säkerhet 2015

Den 26-27 maj arrangeras konferens Klimat & Säkerhet i Karlstad där vi tar fasta på detta. Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med klimatrelaterade risker på olika sätt: från lokal aktör till central myndighet, från tjänsteman till politiker, från praktiker till forskare, från offentlig sektor till näringsliv.


2015-04-21
Doktorandkurs med titeln "Osäkerhet i miljömodellering" ges på Geocentrum

Professor Keith Beven kommer att ge, en nionde gång, kursen "Osäkerhet i miljömodellering" vid Geocentrum (Uppsala universitet) den 8–17 juni 2015.


2015-04-15
CNDS-forskare deltog i FN:s Världskongress i Sendai, Japan 14–18 mars 2015

CNDS-forskaren Susann Baez Ullberg från CRISMART, Försvarshögskolan och CNDS-doktoranden Colin Walch från Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet deltog i FN:s Världskongress i Sendai, Japan 14–18 mars 2015.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy