Till CNDS förstasida

Nyheter

2014-11-20
Forskning och praktik i fokus för årets upplaga av Forum för naturkatastrofer

Naturolyckor och klimatanpassning var temat för årets upplaga av Forum för naturkatastrofer. Den genomgående frågan för konferensen handlade om hur forskning och praktik kan mötas och dra nytta av varandra i det fortsatta arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Många röster höjdes också för att betona vikten av forskningsprojekt med deltagande från olika vetenskapliga discipliner.


2014-10-30
Doktorand från CNDS har tilldelats ett Fulbright-stipendium för 2015-2016

Lina M. Eriksson, CNDS-doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet, har tilldelats ett Fulbright-stipendium med en inbjudan att för att studera som gästdoktorand vid the Europe Center vid the Freeman Spogli Institute for International Studies vid Stanford universitet.


2014-09-22
CNDS-forskare medverkar i Vetenskapsradion Forum

Susann Baez Ullberg, senior analytiker vid CRISMART, Försvarshögskolan och verksam inom CNDS, intervjuades den 15 september 2014 i samband med de omfattande översvämningarna i Sverige.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

På gång

Kommande disputation: Guinea Barrientos, Héctor Estuardo

När: Den 1 december kl. 13:00
Var: Alex Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala