Till CNDS förstasida

Nyheter

2016-12-02
CNDS får fortsatt finansiering

Den 2016-11-28 presenterades regeringens proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft däri vi kan läsa att regeringen anser att satsningen på strategiska forsknings-områden, däribland CNDS, bör fortsätta i fem år.


2016-11-15
Seminarium om naturkatastrofer och extrema hydrometeorologiska händelser

Onsdagen den 23 november 2016 anordnas ett seminarium om naturkatastrofer och extrema hydrometeorologiska händelser på institutionen för geovetenskaper.


2016-10-31
Fyra doktorander inom CNDS disputerar under november

Även under november månad kommer fyra doktorander inom CNDS att disputera; Jon Olauson, Zeinab Jeddi, Adam Dingwell och Tito Maldonado.


 

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

Gudrun