Till CNDS förstasida

Nyheter

2016-02-02
Doktorand inom CNDS disputerar

CNDS-doktoranden Colin Walch (Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet) disputerar den 20 februari 2016.


2016-01-22
CNDS-akademi med karriären i fokus

Nästa CNDS-akademi, som hålls i Karlstad den 18-19 februari 2016, kommer förutom etappventileringar även innehålla inspirerande föredrag om karriärmöjligheter efter disputationen.


2016-01-08
CNDS-doktorand disputerar

CNDS-doktoranden David Budd (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 22 januari 2016.


 

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy