Till CNDS förstasida

Nyheter

2016-04-18
Doktorand inom CNDS försvarar sin licentiatavhandling

Monika Rydstedt Nyman, doktorand inom CNDS på Centrum för klimat och säkerhet (Karlstads universitet), ska försvara sin licentiatavhandling den 10 maj 2016.


2016-04-06
CNDS-doktorand publicerar i nätmagasinet Mänsklig säkerhet

CNDS-doktoranden Sara Bondesson vid Försvarshögskolan skriver en analys i nätmagasinet Mänsklig säkerhet om risker, kriser och katastrofer – vem drabbas och vem hörs?


2016-03-21
CNDS medverkade i Hydrologidagarna 2016

CNDS var stödarrangör till Hydrologidagarna, 16–17 mars 2016 som arrangerades av Svenska Hydrologiska rådet (SHR) och SLU.


 

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy