Till CNDS förstasida

Nyheter

2016-10-06
Fyra CNDS-doktorander disputerar under oktober

Under oktober månad kommer inte mindre än fyra doktorander inom CNDS att disputera; Viveca Norén, Marc Girons Lopez, Jean-Marc Mayotte och Zahra Atena Khaji.


2016-09-02
Doktorand inom CNDS disputerar

CNDS-doktoranden Nina von Uexkull (Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet) disputerar den 23 september 2016.


2016-08-29
CNDS-doktorand om jordbävningen i Italien

CNDS-doktoranden Helena Hermansson från Försvarshögskolan kommenterar jordbävningen i Italien i Expressen (28 augusti 2016).


 

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

Forum 2016

CNDS Academy

Forum för naturkatastrofer arrangeras i Stockholm den 25 oktober 2016 av CNDS och MSB.

  • Läs mer om Forum 2016