Till CNDS förstasida

Nyheter

2015-03-19
Ledamot i CNDS internationella rådgivande grupp erhåller prestigefylld utmärkelse

Allan Lavell, ledamot i CNDS internationella rådgivande grupp erhåller FN:s prestigefyllda Sasakawapris.


2015-03-09
Välkommen till CNDS-akademin den 13 mars 2015

Den 13 mars är det dags för nästa CNDS-akademi på Geocentrum i Uppsala, där bland annat två doktorander kommer att presentera sina lägesrapporter.


2015-03-02
CNDS-doktorand får internationellt pris

Nina von Uexkull, doktorand inom CNDS forskarskola och vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, har nyligen vunnit ett pris för sitt arbete.

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy