Till CNDS förstasida

Nyheter

2015-06-24
CNDS-doktorand publicerar i Nature

Colin Walch, doktorand på Institutionen för freds- och konfliktforskning (Uppsala universitet), publicerar i tidskriften Nature Climate Change.


2015-06-22
CNDS i Almedalen

CNDS kommer att vara representerat i Almedalen, av bland annat Mikael Granberg (Karlstads universitet) och Fredrik Bynander (Försvarshögskolan).


2015-06-09
Doktorand inom CNDS disputerar

Alexander Vladimir Conde från Institutionen för rymd- och geovetenskap (Chalmers tekniska högskola) disputerade den 10 april 2015.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy