Till CNDS förstasida

Nyheter

2016-07-01
Välkomna till Sunnersta-internatet 25-26 augusti 2016!

För sjätte året i rad anordnar CNDS ett internat på Sunnersta Herrgård för doktorander och forskare inom CNDS.


2016-06-02
Ny bok om katastrofriskreducering

CNDS-forskaren Susann Baez Ullberg (FHS) är en av redaktörerna till den nya boken Katastrofriskreducering - perspektiv, praktik, potential som ges ut av Studentlitteratur.


2016-05-19
CNDS-doktorand vann pris i fototävling

Marc Girons Lopez, doktorand inom CNDS vid institutionen för geovetenskaper (vid Uppsala universitet), tilldelades ett pris i en fototävling på konferensen European Geosciences Union (EGU).


 

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

Forum 2016

CNDS Academy

Forum för naturkatastrofer arrangeras i Stockholm den 25 oktober 2016 av CNDS och MSB.

  • Läs mer om Forum 2016