Till CNDS förstasida

Nyheter

2015-01-09
CNDS-doktorandernas konferensdeltagande under 2014

CNDS-doktoranderna deltog vid många olika konferenser och workshops i hela världen under 2014.


2014-12-11
Tack för medverkan på CNDS-akademin

Tack för medverkan på CNDS-akademin onsdagen den 10 december på Institutionen för freds- och konfliktforskning, där Zahra Atena Khaji, Viveca Norén och Marc Girons Lopez presenterade sina första lägesrapporter.


2014-12-09
Professor verksam inom CNDS publicerar bok

Giuliano Di Baldassarre, professor vid Institutionen för geovetenskaper (Uppsala universitet) och verksam inom CNDS, publicerar en bok.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy