Till CNDS förstasida

Nyheter

2015-10-08
Doktorand inom CNDS försvarar sin licentiatavhandling

Tito Maldonado, doktorand inom CNDS på Institutionen för geovetenskaper (Uppsala universitet), ska försvara sin licentiatavhandling ”Aspects of climate variability during winter and summer in Central America”.


2015-10-07
CNDS-forskare intervjuas av SVT

CNDS-forskaren Charles Parker (statsvetenskapliga inst., Uppsala universitet) intervjuades av SVT angående de klimatplaner som lämnades till FN den 1 oktober inför det stora toppmötet i Paris i december.


2015-09-29
CNDS-doktorand försvarar sin licentiatavhandling

Adam Dingwell, doktorand inom CNDS på Institutionen för geovetenskaper (Uppsala universitet), ska försvara sin licentiatavhandling ”Atmospheric Dispersion Modelling of Volcanic Emissions”.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy