Till CNDS förstasida

Nyheter

2014-09-03
Tack för medverkan på Sunnersta-internatet 28-29 augusti 2014!

För fjärde året i rad anordnade CNDS ett internat på Sunnersta Herrgård för doktorander och forskare inom CNDS.


2014-08-20
Doktorand inom CNDS tilldelas Svenska Forskningsinstitutet i Istanbuls forskningsstipendium

Helena Hermansson, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet samt verksam inom CNDS, har tilldelats Svenska Forskningsinstitutet i Istanbuls stora forskningsstipendium.


2014-08-13
Artikel av CNDS-forskare i SvD

Daniel Nohrstedt, docent vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet, och forskare inom CNDS, skrev den 12 augusti en artikel i Svenska Dagbladet angående skogsbranden i Västmanland.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

Forum för naturkatastrofer 2014

Inbjudan Forum 2014

När: Den 18 – 19 november
Var: På Försvarshögskolan i Stockholm