Till CNDS förstasida

Nyheter

2015-05-05
CNDS får högt betyg när satsningen på strategiska forskningsområden utvärderas

De 43 strategiska forskningsområdena (SFO), inklusiva CNDS, har nu utvärderats. Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Energimyndigheten och VINNOVA lämnar nu utvärderingsrapporten och myndighetsrekommendationer till regeringen.


2015-05-04
Nätverk mellan CNDS och IRDR på University College London

Tre CNDS-doktorander besökte IRDR (Institute for Risk and Disaster Reduction) i London i november 2014. Doktoranderna skapade ett nätverk mellan doktorander vid IRDR och CNDS vilket kommer att kunna användas för att samverka vid framtida tillfällen.


2015-04-24
CNDS-forskare deltar i Konferens Klimat & Säkerhet 2015

Den 26-27 maj arrangeras konferens Klimat & Säkerhet i Karlstad. Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med klimatrelaterade risker på olika sätt: från lokal aktör till central myndighet, från tjänsteman till politiker, från praktiker till forskare, från offentlig sektor till näringsliv.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy