Till CNDS förstasida

Nyheter

2015-11-16
Doktorand inom CNDS disputerar

CNDS-doktoranden Elias Garcia-Urquia (Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 3 december 2015.


2015-11-12
CNDS-doktorand talade på konferens i Washington D.C.

CNDS-doktoranden Monika Rydstedt Nyman och handledaren Magnus Johansson, båda Karlstads universitet, deltog i en konferens i Washington D.C. om Klimatanpassning, arrangerad av The American Transport Research Board.


2015-11-12
CNDS-forskare omnämnd i Times of India

En presentation om svensk klimatpolitik och implementering av Mikael Granberg, Karlstads universitet uppmärksammades nyligen i Times of India.


Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy