Till CNDS förstasida

Nyheter

2016-05-19
CNDS-doktorand vann pris i fototävling

Marc Girons Lopez, doktorand inom CNDS vid institutionen för geovetenskaper (vid Uppsala universitet), tilldelades ett pris i en fototävling på konferensen European Geosciences Union (EGU).


2016-05-11
Välkommen till CNDS-akademin den 13 maj 2016

Den 13 maj 2016 är det dags för nästa CNDS-akademi på Försvarshögskolan i Stockholm.


2016-04-18
Doktorand inom CNDS försvarar sin licentiatavhandling

Monika Rydstedt Nyman, doktorand inom CNDS på Centrum för klimat och säkerhet (Karlstads universitet), ska försvara sin licentiatavhandling den 10 maj 2016.


 

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.

CNDS forskare är verksamma vid tio olika enheter vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

CNDS Academy